Informació català per extrangers

Classes individuals i en mini grups. Nivell bàsic.

Curset (*) de català per a estrangers on treballarem el vocabulari i les estructures gramaticals bàsiques d’una manera molt pràctica. És a dir, treballant les situacions quotidianes. De manera que els alumnes aprenguin a defensar-se en la llengua catalana, adquirint les bases de la gramàtica catalana i el vocabulari essencial.

(*) Curset bàsic: 6 sessions de 1hCopia de tornar