Internet I

Internet  és el resultat de la interconnexió de xarxes informàtiques amb passarel·les especials o routers. Sovint es coneix com “la xarxa”.

Actualment internet contribueix a satisfer moltes de les nostres necessitats d’informació, coneixement i comunicació, així com un seguit de recursos que afavoreixen les relacions personals.

Us oferim cursos amb diferents nivells d’aprenentatge.

  • Inciació a Internetnavegadors
  • El núvol
  • Entorn Google
  • Correu electrònic
  • Creació de pàgines web amb WordPress


Copia de tornar