Informació castellà per a estrangers

Classes individuals i en mini grups. Nivell bàsic.

Curset (*) de castellà per a nouvinguts on l’objectiu principal és que l’alumne arribi a la comprensió dels elements essencials i pugui desenvolupar les habilitats bàsiques de la llengua castellana. Comprensió lectora, comprensió auditiva, interacció en converses amb persones amb parla castellana. Exercicis pràctics amb situacions quotidianes.

(*) Curset bàsic: 6 sessions de 1h Copia de tornar