Coaching

  • Formació personalitzada i orientada a les necessitats específiques de la seva empresa o negoci.
  • Correcte utilització de les eines informàtiques
  • Com treure’n profit de les eines informàtiques de les que disposa
  • Resolució de dubtes o problemes determinats
  • Formació individual o grupal, bé a les aules de Format o bé desplaçant-nos a la seva empresa

classe wordpress